Zemědělská akciová společnost Nivnice

sídlo: Nivnice, Brodská 624, PSČ 687 51

IČ: 47905891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 978

Důležité informace ke konání mimořádné valné hromady dne 7.12.2021

Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který splňuje podmínky účasti na valné hromadě podle bodu I/17 a může předložit:

1. platný certifikát o dokončeném očkování nebo

2. potvrzení o laboratorně potvrzeném prodělání covidu 19 (ochranná lhůta 180 dní) nebo

3. absolvování PCR testu s negativním výsledkem před méně než 72 h.

+420-572610021, 572693151, 572693129

Prodejna masa a uzenin: 572693121

+420-572693230

Celý prostor Dolní farmy Zemědělské akciové společnosti Nivnice je snímán kamerovým systémem

Vyrábíme a prodáváme:

mléko : 10.800.000 litrů ročně

pšenice, sladovnický ječmen, řepka, vysokobřezí holštýnské jalovice atd.

elektrická energie z bioplynu

člen Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ...

Mapa bioplynových stanic

Jsme hrdým členem Zemědělsky svaz ČR